13-11-2020

Hrabri biti kot Martin

Osnovna škola Bandol/VS Weiden bei Rechnitz
7463 Weiden b. Rechnitz / Bandol
09-11-2020

Namješćaj za školu

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
06-11-2020

Rimsko iskapanje u „Bruckneudorfu“

Dica su se naučila, da su  pred 2000 ljet ovde rimski cesari vladali i da se je zvala ova krajina Panonnien.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
06-11-2020

Po prvi put! Digitalne medije u prvom razredu

„Na ovom mjestu se smim zahvaliti pri općini Bijelo Selo na čelu s načelnikom Bugnyar!
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
04-11-2020

CD izdan

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
04-11-2020

Pišačenje k ruševini na Landžer

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
28-10-2020

Učnja na distancu i jeziki narodnih grup

Glavna tema je bila „Distance learning/učnja na distancu i jeziki narodnih grup – iskustva i izgled u budućnost“.
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
28-10-2020

Raiffeisen-blagajna daruje donaciju

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
21-10-2020

Poučni pohod ognjobrancev

Osnovna škola Štikapron-Celindrof
7035 Steinbrunn
19-10-2020

Seljačke živine u jeseni

Osnovna škola Stinjaki / VS Stinatz
7552 Stinatz