31-05-2021

100 ljet Gradišće

Ceker pun štoric
Osnovna škola Vincjet / VS Dürnbach
7472 Dürnbach
28-05-2021

Kako šara je tvoja sadovna sinokoša? - naticanje moljanja za dicu parka prirode Rozalijsko brigovlje

Park prirode Rozalijsko brigovlje je organizirao jedno naticanje za prvi europski „dan sadovne sinokoše“. Dica 2a i 2b razreda iz osvnovne škole Rasporka su sudjelivali sa čuda radosćom.
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
26-05-2021

BeeBots u predmetnoj nastavi

Osnovna škola Sveti Mihalj / VS St. Michael
7535 St. Michael
25-05-2021

Što ste od uvijek željili znati o morskom prasetu

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
25-05-2021

Čitanje jednoč drugačije

Dica tretoga razreda vježbali su se čitati tako zvanim QR-codem.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
21-05-2021

Biciklistički trening za dicu

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
20-05-2021

100 ljet Gradišće

Osnovna škola Štikapron-Celindrof
7035 Steinbrunn
20-05-2021

Moje domaće selo Pandrof

Treti razredi su se bavili tematikom „Moje domaće selo Pandrof“.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
20-05-2021

Vazmena radionica

Jasno, da smo poštivali higijenske mjere, kad smo pilili, rizali i lipili.
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
19-05-2021

100 ljet Gradišće

Osnovna škola Stinjaki / VS Stinatz
7552 Stinatz