10-09-2021

Početna maša OŠ Bijeloga Sela

Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
23-08-2021

Dar za školsku dicu u Novoj Gori

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
19-07-2021

Ognjogasci pohodili MaMaCo podvaranje

Ljetos imaju školarice i školari osnovne škole Pandrofa mogućnost 5 tajedan u prazniki uživati ljetošnje podvaranje od 7 do 17 uri.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
12-07-2021

Fešta brojev i slov

Dica prvoga razreda OŠ Bijeloga sela su skupa svećevala feštu brojev i slov.
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
09-07-2021

Kod ognjobrancev!

Ognjobranci su nam razložili njegova djela i su nam pokazali sprave ognjobrancev. Napravili su različne stacije- spricati, pogledati si ognjobransko vozilo, ...
Osnovna škola Novo Selo - VS Neudorf
2475 Neudorf- Novo Selo
08-07-2021

Prvo pričešćanje 2. i 3. razreda

Dvojezične jačke su pripravile razredne učiteljice na hrvatskom i nimškom jeziku.
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
07-07-2021

„100 ljet Gradišće“

Naše selo i život na selu u toku 100 ljet – iz gledišća dice
Osnovna škola Dolnja Pulja / VS Unterpullendorf
7452 Unterpullendorf
06-07-2021

Oproštaj od 4. razreda

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
06-07-2021

Izlet do konjskih štalov

Dica OŠ Pandrof su načinjila svoj prvi izlet u ovom školskom ljetu. Put je išao do konjskih štalov Pandrofskoga kluba „Lolino“.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
05-07-2021

Škola se oprašća od farnika Banfiča

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland