30-10-2013

Dica pohodila domaću blagajnu

Sada je jur dugoljetna tradicija, da dica osnovne škole Nove Gore pohodu u tajednu šparanja seosku filijalku novogorske Raiffeisenblagajne.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
29-10-2013

Prezentacija projekta OŠ Nove Gore

Dica su prezentirala svoja djela okolo žetve
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
28-10-2013

Projekt „Pandrofski krumpiri“

Školari i školarice se nisu samo u predmetnoj nastavi intenzivno učili od krumpirov, nego djelali su na ovoj temi i u okviru nimškoga jezika, matematike, slikanja i muzike.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
28-10-2013

OŠ Nova Gora u muzeji

Dica osnovne škole Nove Gore su pred kratkim pohodili seljački muzej u Svetom Mihalju.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
25-10-2013

Vernissage in der LSR-Galerie

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
25-10-2013

„Klick-Sonar“ für sehbenachteiligte SchülerInnen

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
24-10-2013

Bubnjanje: učnja na drugi način

Dva dane dugo su se svi školari vježbali bubnjati.
Osnovna škola Klimpuh / VS Klingenbach
7013 Klingenbach
24-10-2013

Erkennen und Vermeiden von Gefahren

Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach
7536 Güttenbach / Pinkovac
23-10-2013

Priredba: "Mladi i stari skupa" 27.10.2013.

Prezentacija knjige "Baba, povidaj mi od prije"
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
22-10-2013

„Miteinander – Voller Freude“

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt