14-11-2013

Akcija: „Puna škrablja/škatulja“

Mišljeni su ovi dari za gradišćanske familije, ke su došle u stanje nevolje/siromaštvo!
NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
7535 St. Michael
12-11-2013

Kreativno moljanje/slikanje

Dica osnovne škole Nova Gora su pred kratkim imali poseban dan.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
07-11-2013

4abc sprohodili jedan lip dan u Niuzlju

Mi školari i školarice svih četvrtih razredov smo doživili lip jesenski dan.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
07-11-2013

Gibanje je zdravo za dicu

Ponovo su diozela dica osnovne škole Pinkovac na akciji „Dica se zdravo giblju“.
Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach
7536 Güttenbach / Pinkovac
06-11-2013

Otpodnevno podvaranje dice

Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
7342 Kaisersdorf / Kalištrof
05-11-2013

„Halo auto“ pohodio OŠ Pandrof

Akcijom „Halo auto“ su se školarIce 3abc razredov OŠ Pandrof upozorili na pogibeli u cestnom prometu.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
04-11-2013

NMS Zurndorf wurde zertifiziert

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
04-11-2013

Roma: 20 Jahre Anerkennung

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
31-10-2013

Putovanje kroz „Clusius-park prirode“

28. septembra 2013. su se prvi razredi Nove sridnje škole Svetoga Mihalja odvezli u „Clusius-park prirode“ u Urbersdorf.
NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
7535 St. Michael
30-10-2013

Buča – najveća bobica na svitu

17. oktobra drugi razredi su priredili «dan buče». Dica svih tri razredov (2abc) su se bavili tematikom «Buča – najveća bobica na svitu».
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof