04-12-2013

OŠ Parndorf aktivna pri „Čudnotvornoj vrićici“

Naša škola ovo ljeto sudjeliva pri akciji Črljenoga križa „Čudnotvorna vrićica“. Cilj ove akcije je sabiranje starih mobitelov.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
03-12-2013

Adventski bazar u OŠ u Novom Selu

Svako ljeto na prvu adventsku nedilju svečujemo adventski bazar u osnovnoj školi u Novom Selu.
Osnovna škola Novo Selo - VS Neudorf
2475 Neudorf- Novo Selo
29-11-2013

Adventske priprave

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
29-11-2013

„Musik ist Viefalt. Musik macht Schule!“

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
28-11-2013

OŠ Pandrof posikala je „Interpedagogicu“

Osnovna škola Pandrof je pri školskom forumu zaključila, da ćedu pohoditi svi učitelji i sve kolegice otpodnevnoga podvaranja 15. novembra 2013. ljeta „Interpedagogicu“.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
27-11-2013

Advenat – Čekamo na dolazak spasitelja

Vrime adventa se prebližava i advenstki kalendari i vijenci nesmu faliti u naši stani.
Osnovna škola Vincjet / VS Dürnbach
7472 Dürnbach
19-11-2013

55.rodjendan farnika Marka Jukića

Ponediljak, 18. novembara 2013. je svečavao farnik Marko Jukič svoj 55. rodjendan.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
19-11-2013

Prometna akcija: "Blick & Klick"

Za dicu prvoga i drugoga razreda osnovnih žkol iz Pinkovcs i Nove Gore je bila pred kratkim akcija "Blick & Klick" u dvorani osnovne žkole u Pinkovcu.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
18-11-2013

BISB auf Interpädagogica

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
14-11-2013

„Školari pomažu školarom“

Osnovna škola Pandrof je pred kratkim predala šek u vridnosti od 1.000 eurov !
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof