31-01-2014

Raiffeisennaticanje za mladinu

OŠ Nova Gora pri Raiffeisennaticanju za mladinu
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
30-01-2014

Karaokewettbewerb

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
30-01-2014

Roditeljski večer

Svako ljeto se održi na osnovnoj školi u Novoj Gori jedan roditeljski večer, pri kom školski vračitelj dr. Helmut Radaković predava o medicinkih temov.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
30-01-2014

Internationaler Holocaust Tag - 27. Jänner 2014

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
30-01-2014

Zima je ovde!

Sada kad je zima konačno došla, su se prvi razredi osnovne škole Pandrofa, ponediljak, 27.januara 2014. načinili na put u Željezno, kade su i išli klizati.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
29-01-2014

Tag der offenen Tür in der BHAK Eisenstadt

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
29-01-2014

OŠ Nova Gora: škola u snigu

Osnovna škola Nova Gora ima športsko težišće.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
28-01-2014

Sanierung der LBS Pinkafeld

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
27-01-2014

Missbrauch von (angemaßten) Kompetenzen:

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
24-01-2014

Ein Frühstück für die SchülerInnen

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt