08-03-2014

Sensorična integracija

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
06-03-2014

Zdravo gibanje za našu dicu

Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach
7536 Güttenbach / Pinkovac
05-03-2014

Novogorska dica svečuju fašinjak

Kao svako ljetu su i u ovom ljetu dica osnovne škole svečavali mesopust.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
03-03-2014

„Moja ćutila“

Učnja u različni štacija na temu „Moja ćutila“
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
03-03-2014

Podučavanje u naturi

U Novoj sridnjoj školi u Svetom Mihalju, koja je certificirana ÖKOLOG-školom i u kojoj su sva dica kotrigi društva „Austrijanske mladine za zaštitu prirode“ (ÖNJ), se tokom školskoga ljeta nudjaju različni ekološki projekti.
NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
7535 St. Michael
28-02-2014

Burgenlands Daten bleiben im Land!

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
26-02-2014

Chemieexperimentalsets für Schulen

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
25-02-2014

24. Europa-Sprachen-Wettbewerb

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
25-02-2014

Matematika na drugi način

Školarice i školari 3b i 3c razreda bavila su se na poseban način zis matematikom: geometrijska tijela i geometrijske osobitosti.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
20-02-2014

„Roberta“ begeistert Mädchen

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt