24.01.2020

Nogometni turnir ASKÖ-a za divičice

Od ljetos početo ćedu prirediti zemaljski nogometni turnir za divičice u osnovni škola s imenom „ASKÖ-OSG Hopsi Hopper Cup“. Do sada su postajala ovakova naticanja isključivo za dičake odnosno za kombinirane momčadi.

Poseban turnir samo za divičice od 6 do 10 ljet

Male nogometašice, kih je u zadnji ljeti sve već, su se dosada morale labadati u mišanoj momčadi, kade dičaki imaju ali tjelovnu prednost, tako Karl Knor, Zemaljski referent Zemaljskoga školskoga savjeta za nogomet u osnovni škola i direktor osnovne škole u Novoj Gori. Gradišćanski nogometi savez ima od ljetos početo posebno nogometno naticanje za divičice, a i ASKÖ je jur imao turnir za divičice.

Zato je ASKÖ osnovao Hopsi-Hopper-kup za nogometašice od 6 do 10 ljet. Najmanje pet divičic je potribno za momčad, i to četire nogometašice i jedna vratarka. Ako će biti već od 24 momčadi, onda će biti pretkolo u regionalnom turniru, tako Karl Knor. Finalni turnir će biti 26. maja u Rasporku.

Nogomet kot neobavezna vježba ili u predmetu šport

Neke škole imaju nogomet kot neobaveznu vježbu ili nudu nogomet u predmetu gibanje i šport. Uzato neke divičice treniraju kod različnih nogometnih društav. I osnovna škola Nova Gora će se naticati za Hopsi-Hopper-kup, i to skupa s osnovnom školom Pinkovac.

Najave za „ASKÖ-OSG Hopsi Hopper Cup“ su još moguće do 20. februara. Inicijator ovoga zemaljskoga naticanja je ASKÖ Gradišće a pokrovitelj Bortanska naseobinska zadruga (OSG). Naticanje podupira Zemaljska direkcija za naobrazbu.

"copyright: hrvati.orf.at"