05.12.2019

Daniela Winkler – Nova predsednica Obrazovne mriže Gradišća

Društvo „Obrazovna mriža Gradišće“ osnovalo se je 2002. ljeta. Cilj je bio, da se olakša jednostavno školska uprava putem takozvanoga „Obrazovnoga poslužitelja“. Istodobno se je stvorila platforma za e-učnju. U Gradišću su sve obavezne škole i neke više škole umrižene u Obrazovnim poslužitelju. U Austriji  je Gradišće u obaveznom školstvu na području temeljnoga digitalnjoga  obrazovanja na prvom mjestu.    

Nova predsjednica Obrazovne mriže Gradišće, zemaljska savjetnica mag.a Daniela Winkler: „Zahvalna sam na povjerenju i da sam smila preuzeti predsjedničtvo. Željim naglasiti, da ova mriža ima visok status u administrativnom i u pedagoškom pogledu. Mriža nudi različna sredstva. Škole i odgovorni moru medsobom komunicirati u sigurnoj mriži, ona olakša administraciju. Moru se hasnovati različne vježbe na „LMS-u“. Na primjer se more  „Skooly" koristiti u čitanju i podučavanju engleskoga jezika u osnovni škola. Digitalizacija se danas najde u svakom području života i tako je važno pripraviti dicu na to uz profesijonalnu pratnju pedagogic i pedagogov.

Nastaviti ćemo ov put pri obrazovanju i u budućnosti."