11.12.2013

Kekse peći

Dica osnovne škole Nova Gora su pekli skupa kekse za božićnu priredbu, koja će biti 15. decembra u 14.00 uri u školi. Pod peljanjem Herberta Konrada, otac i slastičar, i uz pomoć majkov Ulli Radaković i Susi Konrad kao i krčmarice Ele Novaković su u krčmi Novaković/Živković pekli pecivo i adventske hižice. Dici se je dobro vidilo i tako su napravili puna veseljem čuda peciva.