04.12.2013

OŠ Parndorf aktivna pri „Čudnotvornoj vrićici“

Naša škola ovo ljeto sudjeliva pri akciji Črljenoga križa „Čudnotvorna vrićica“. Cilj ove akcije je sabiranje starih mobitelov. Školarice i školare naše škole imaju mogućnost doprimiti prenošene mobitele do 13.12.2013. ljeta.

Ove tehničke stvari bacu u veliku boksu koja stoji u našoj auli. Svaki pojedini mobitel donese novac, koji će se koristiti za različne organizacije i akcije. Organizacije pomažu dici i mladini u različni nevolja. Naše školarice i školari su bili jako marljivi, jer su do sada sabirali 107 mobitelov i druge tehničke stvari.

Jedna škrablja je jur puna! Srdačna hvala!
Ćemo moći napuniti i drugi „Čudnotvornu škrablju“?