24.10.2013

Bubnjanje: učnja na drugi način

Koncertom za roditelje je petak otpodne završio projekt Osnovne škole Klimpuh, koga je peljao trener za bubnjanje, Herman Hombauer. Dva dane dugo su se svi školari vježbali bubnjati.

Školari su po razredi bili zadiljeni u dvi grupe, i svaka grupa se je dva dane dugo po dvi ure učila bubnjati. Uza to su dica i tancala pak jačila. Kot je rekla direktorica Doris Lipković je ov tečaj imao već ciljev. Uz samo bubnjanje su se dica učila komunicirati prez riči, poslušati na sebe i na svoje susjede i poslušati direktive, zapovidi predavača.

Važno je bilo i to, da se nauču sigurnost. Ako su načinila pogrišku onda to nije bio problem. Ar važno je samo da se dica ufaju bubnjati, jačiti i tancati.