23.02.2018

Konferencija učiteljev o imerziji

34 učitelji hrvatskoga i ugarskoga jezika su se ov tajedan sastali pri konferenciji u Lekindrofu. Sudjelivali su učitelji iz osnovnih škol južnoga i sridnjega Gradišća. Glavna tema konferencije je bila „imerzija“. Novi način podučavanja pilotiraju neke osnovne škole južnoga i sridnjega Gradišća. „Imerziju“ pilotiraju u osnovni škola Kalištrof, Bajngrob, Dolnja Pulja, Mjenovo, Filež, Veliki Borištof, Vincjet, Bandol, Nova Gora, Pinkovac, Siget i Gornja Pulja.

Vlašća konferencija za sjeverno Gradišće
Pokidob imaju ove škole prilično iste preduvjete su se sastali učitelji i direktori ovih škol pri nedavnoj konferenciji, je rekla nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner. „Imerzijom“ su se jur učitelji i direktori počeli baviti lani. Po uzoru u Koruškoj kanu upeljati ovu inicijativu i u gradišćanski škola odnosno i Ministarstvo to tako želji, naglašava Karin Vukman-Artner. Zbog toga ćedu i stručno pratiti pilotiranje imerzije u Gradišću a pri konferenciji u Lekindrofu je dao sveučilišni profesor Vladimir Vakounig iz Koruške temeljne informacije.

Orijentirat ćedu se po iskustvu u Koruškoj
16. marca ćedu gradišćanski učitelji putovati u Korušku na hospitaciju, kade teče inicijativa imerzije jur nekoliko ljet dugo. Nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner, ka se je sama osvidočila o „imerziji“ u Koruškoj bi si željila, da bi se prije ili kašnje ov način podučavanja intergirao u Zakon o manjinskom školstvu.

Izvor: volksgruppen.orf.at/hrvati