18.10.2013

Paulchen i Charly su poiskali 2.a razred

U okviru predmetne nastave su se dica 2.a-razreda bavili tematikom „kucak“. Srijedu, 9. oktobra, su Sabine i Natasha došle sa svojimi kucki u školu, da je  pokažu i predstavu svim suškolarom.

Pohodili su nas jedan čisti chihuahua-kucak i jedan mladi mops-chihuahua. Ne samo kucki, nego i dica su se jako veselila o nazočnosti: Pitala su neka pitanja kao: „Ča žeru? Kade spavaju? Morete s njimi većkrat pojti k doktoru? itd.“

Na koncu smo još načinili krug, da smo morali bolje opažati ponašanje kucak. Uvidili smo, da trebaju jako čuda ljubavi i pažnje ali ipak mora človik im pokazati granice. Pauli i Charly nam ćedu još dugo faliti i ufamo se, da ćedu nas još jednoč pohoditi.