04.10.2013

Slova „A“

Školarice i školare prvih razredov osnovne škole Pandrofa obdjelivali su
novu slovu A
. Zato su se dica u okviru predmetne nastave posebno bavili s tematikom „jabuka“. Dica su pregledala jabuku od svih stranic, jačili jačke i oblikovali slike na ovu temu. Cijeli tajedan su marljiva dica učila, riješila radne liste, brala lišće i završno držala malu knjižnicu u ruki.

Na koncu tajedna su školarice i školari prvoga razreda pekli kolače s jabukami i napravili „umjetnoga muža“, od sebe razumljivo, od jabuk. Svim školarom se je jako dobro vidilo obdjelivanje tematike, a još bolje račilo!

"Veselimo se jur na dujduću slovu!", tako sva dica jednoglasno!