30.09.2013

„Lukavo kroz gibanje“

Ov moto je jur duglje vrime tema u Osnovnoj školi Pandrofu pri podučavanju. Sada se dica vježbaju nove riči i račune na posebnoj ploči, na koj moru držati ravnotežu. Učiteljice redovito pripravu vježbe i igre, ke potpomažu šikanost i ravnotežu.

Znamo, da moramo dalje vježbati, da budemo još šikaniji. Pri ovakovom načinu učenja svenek imaju školarice i školari čuda veselja i zabave.