30.09.2013

Žetvena zahvalnica

Nedilju, 29. septembra je bila žetvena zahvalnica fare Nova Gora. I dica

osnovne škole su pri ovoj svetoj maši sudjelivali. Dica prvoga razreda

su nosili dare u crikvu, koje je pripravila gospa Gerti Vukič. Druga

dica su uz pratnju učiteljev jačili ulaznu jačku. Pri maši su dica

jačili jos dvi jačke i čitali štenja i prošnje. Lipa fešta i maša, koja

je pokazala dobru suradnju med školom i crikvom.