10.09.2013

Ljetošnje podvaranje u OŠ Pandrof

MaMaCo je sada (h)Eureka, (h)Eureka je nastala MaMaCo.

I ljetos su imali školarice i školari osnovne škole Pandrofa 5 tajedne u prazniki mogućnost, da se zabavljaju i razveselu od 7 do 17 uri u školi.  Dica su bila razdiljena na 3 grupe: «grupa šarica», «grupa kralj žabe», i «grupa sabiranja». Dica su u školi ručevala, igrala se, crtala i preoblikla se.

U dvorani za gibanje i šport su skakala i igrala nogomet Ako su dica bila umorna, su se odmorila u posebnom mjestu. Hladnije predpodne su grupe potribovale za izlete, na primjer u Bruk u «Harrachpark», kade su se igrale na igrališću. Jednoć u tajednu je došla jedna umjetnica, ka je s dicom napravila posebne skulpture. Kad je bilo jako vruće su se dica ohladila u bazenu za plivanje.

Naše tri grupe su se šetale u «Villagio», u «Landhaus» i išla svaki dan pekaru po friške žemlje. Kod školskoga čuvara gospodina Oliver Brinkmanna su se dica smila kupati i gospodin Julius Müllner je vozio dicu s konji i kolesom kroz naše lipo selo Pandrof. "Izvanredno lipo nam je bilo ljetošnje podvaranje u MaMaCo instituciji naše škole!"