11.12.2016

Vesel‘ mo se mi danas… - Večer čitanja u našoj školi

Ponediljak, 5. decembra 2016., bilo je za školarice i školare tako daleko. Večer čitanja, na koga su se svi jako veselili, je stao pred vrati. Večer stao je pod geslom „Mikulinja“. Ali gdo je bio ov muž? Veljek na početku pročitala je razredna učiteljica Kathrin Baumgartner „Legendu o Svetomu Mikuli“ i je predstavilia toga pobožnoga muža.

Na ov večer stalo je čitanje u središću. U ugodnoj atmosferi u razredu su dica ležala na vuneni pokrivači i su čitala u škurini žepnimi svitli jednu povidajku. Potom su divičice i dičaki južinali. Jako dobro se je školarom i školaricam vidilo bastljanje Svetoga Mikule po nalogu. Kad su jačili jačku „Vesel‘ mo se mi danas…“, je najednoč stao Mikula pred dicom. S tim nisu računali, i to se je vidilo u jevi obrazi. Svako dite se je onda predstavilo i dostalo Mikulinju od čokolade i nagradu.
Čuda prezaran je završio ov večer s povidajkom, koju je pročitala razredna učiteljica Heike Csmarits. Pri ovoj je svaki dičak i svaka divičica izpuhnuo/izpuhnula sviću, koje su se na početku večera nažgale. Ov večer čitanja je bio za svu dicu i za učiteljice nepozabljiv.