13.12.2016

Vrlo ganutljiv oproštaj na školi u Svetom Mihalju

Na vrlo ganutljiv način oprostili su se kolegice, kolegi i školska dica nove sridnje- odnosno osnovne škole od svojih dugoljetnih učiteljic i učiteljev. Osebito jačka „Tužni smo mi“, pjevana po poznatoj melodiji „Tužna je noć“, ganula je do suz. Svetačnost otvorila su dica prvoga razreda osnovne škole s vrlo lipim tancom „Kad se moja Marica“.

Potom pozdravio je direktor obadvih škol, školski nadsavjetnik Rudolf Ehrenhöfler, časne goste, kolegice i kolege - osebito one od kih su se oprašćali - kot i školsku dicu.

Slijedile su jačke i pjesmice na nimškom, hrvatskom i engleskom jeziku. Kotarska nadzornica gospa Gerlinde Potetz, nadzornica za hrvatski jezik mr. Karin Vukman-Artner, ka se je obratila na hrvatskom jeziku nazočnim odnosno nadzornica za vjeronauk mr. Renate Heller hvalile su kolegam (vjeroučitelju mr. Hanziju Žifkoviću i Franji Ostoviću) kot kolegicam (vjeroučiteljici Helgi Potzmann i učiteljici osnovne škole Karin Malić) na njevom dugoljetnom uspješnom djelu i angažmanu na korist dice i škole.

Mr. Hanzi Žifković podučavao je vjeronauk i u Pinkovcu, Novoj Gori i stručnoj školi za poljoprivredu u Novom Gradu. Rodjeni Bandolac Franjo Ostović došao je 1993. ljeta na školu u Mihalju i je bio nastavnik za predmete engleski- i hrvatski jezik, povijest i geografiju. Obadva su svisni Hrvati, ki su se u podučavanju, pri različni aktiviteti škole i u školskoj svakidašnjici svenek i stalno zalagali za hrvatske posle.

Nadzornica gospa Vukman-Artner naglasila je, da će njevo umirovljenje ostaviti jednu „škulju“, ka se neće odmah popuniti moć. Oni su takorekuć bili „hrvatska duša“ škole. U ime kolegic i kolegov, ki su se oprostili od škole, zahvalio se je Franjo Ostović nadzornicam, kolegicam i kolegom nove sridnje- i osnovne škole, obadvim direktorom i školskoj dici. U svojem govoru je naglasio, da su učiteljice i učitelji bili ponosni, da se je ugodalo usidriti hrvatski jezik u dopodnevnoj nastavi u školi odnosno upeljati ga kao težišće. Nadalje je napomenuo, da se jezik koristi i u mnogi drugi predmeti i pri različni projekti.
Istaknuo je, da se ali nesmi pozabiti na generaciju hrvatskih učiteljic i učiteljev, ka je podučavala prije na našoj školi i postavila temelj.  Gospodin Ostović se ufa, da će položaj hrvatskoga jezika na obadvi škola (NSŠ i OŠ), ke su pod istim krovom i peljačtvom i nadalje tako dobar biti.

Bivšim kolegam - sada „mladim“ penzijoneram - željimo puno zdravlja, zadovoljstva i sriće u krugu svojih familijov!