02.12.2016

Muzikal Gradišće 9.5

Školarice i školari osnovne škole Pinkovac su pohodili 28. novembra muzikal u kulturnoj dvorani u Novom Gradu. Poznati komponist i pisac Gerhard Krammer je napisao muzikal prilikom 95.rodjendana naše zemlje Gradišće. Dici se je predstava jako dobro dopadala. Osobito interesantno je bilo za nje, da su smila aktivno diozeti na predstavi. Tako su dica jačila, tancala i igrala kviz.