07.11.2016

BEWUSST GESUND

Jedan vrhunac u školskom ljetu je uvijek ako dojde seljakinja u školu. Ova aktivnost daje dici realnu praktičnu sliku domaće poljoprivrede. Isto tako uživajiu radost i zdravu, regijonalnu hranu.
Tako je bilo veliko veselje med dicom 1. i 2.stepenja osnovne škole u Novoj Gori, kad je novogorka Elizabeta Oršolić došla na pohod u školu. Skupa su otkrili odakle naša hrana dolazi. Fokus je bio na domaćoj hrani. Težišća su ležala i na važnosti hrane za ljude, na ravnotežnosti hrane pri jilu kao i na piramidi hrane. Degustacija domaćih produktov je isto stala na programu. Dica su primili u okviru ove radionice čuda informacijov i su se mogli naučiti čuda novoga.