28.10.2016

Izlet u Željezno

Početku oktobra su se treti i četvrti razredi osnovne škole Pandrof otpravili na put u zemaljski glavni varoš. Jutro smo si u kulturnom centru pogledali kusić „Princeska na buči“. To je za svu dicu bio jako lip doživljaj. Potom su se četvrti razredi otpravili na put u park dvorca Esterhazy. Ovde su se šetali kod jezera i vidili različne biljke i živine. U medjuvrimenu su se treti razredi šetali kroz centar grada i pišačku zonu. Vidili su gradsku vjećnicu, crikvu svetoga Martina, dvorac Esterhazy i stan, kade je živio Jožef Haydn. Jako ljuto je prošlo ovo zanimljivo dopodne u zemaljskom glavnom varošu, ko se je svakomu ditetu jako dobro vidilo.