25.10.2016

Dan inušev

Dica 3. i 4. stepena oš Nova Gora su pri danu inušev 19. oktobra sudjelivali. Oni su pohodili firmu Ederer WKSB GmbH u Pinkovcu, kade su je dobro primili. Razložili su njim djelo u firmi a potom su dostali  južinu i dare. Dici se je ov dan trgovačke komore dobro dopadao. Lipa hvala i na ovom putu gospodinu Ederer-u i trgovačkoj komori.