19.10.2016

Sigurno ponašanje na putu u školu se mora učiti!

3. i 4. oktobra 2016. su bili dva policajci kod nas u školi, da neka dici 1. razredov pokažu kako se moraju ponašati u prometu. Na početku su dica dostala teoretsku informaciju u razredu a onde su na primjer čula, koja pravila imamo u prometu a na koja pravila se moraju držati ako dojdu na primjer piše u školu. Potom su to dica s policajci vani vježbali na cesti pred školom. Onde su svenek dvoja dica morala pojti prik ceste i paziti na to, da nijedan auto ne dojde.
Dici je ov dan jako dobro vidio i jako čuda su se naučila.