11.10.2016

Selo s dičjega gledišća

Otkriti, spoznati i doživiti kulturnu i jezičnu okolinu! Skupni projekt - dvojezične osnovne škole - dvojezične čuvarnice i dvojezične biblioteke Mlade inicijative Mjenovo!

Ljeto kulture i šarolikosti zeli smo kao priliku, da ostvarimo skupni projekt: „Selo s dičjega gledišća“. Jezik i kultura su stalni predmeti i principi podvaranja i podučavanja u školi, jer je učnja jezika uvijek povezana s pitanjem kulture. Cilj je bio, da u toku projekta sastavu dica jednu fotoknjigu. U njoj neka bude dokumentirano selo Mjenovo i seoska kultura s fotografijami , slikami i većjezičnimi teksti, ke su dica sabrala u skupni kreativni radionica, u toku skupnih šetnjov i posjetov u biblioteki. Najvažniji cilj projekta je bio, da dica upoznaju različitost kulturov i vrsti komunikacije.