25.06.2024

Projekt „Priroda na vidilku“

Odgovoran za sadržaj: 107181 OŠ Bijelo Selo / VS Pama

Skupa s istraživači iz nacionalnoga parka Nijuzalj su dica OŠ Bijeloga Sela smila otkrivati i izviditi rasline i živine oko škole. Kukalom, mikroskopom i lupom su dica ugrnula i odredjivala na primjer timijana, ditelinu, mak, pčele, bumbare, viške,… itd. Oduševljeno i zainteresirano su dica slušala i se učila mnogo o prirodu.