24.06.2024

Zaklada Theodor Kery dodilila nagrade 2024

Odgovoran za sadržaj: volksgruppen.orf.at/Hrvati

Naobrazbenu nagradu Freda Sinovca je primila nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner kot priznanje za svoj angažman za jezičnu šarolikost u Gradišću. Gradišćanska Hrvatica iz Cogrštofa se jur od mladosti angažira na ovom području i je od 2012. ljeta nadzornica za manjinsko školstvo unutar Naobrazbene direkcije Gradišće.