18.06.2024

Ja čitam! Što je tvoja supermoć?

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

Čitanje na našoj školi igra veliku ulogu. Ljetošnja školska fešta na koncu ljeta je ada stala pod geslom "Ja čitam. Što je tvoja supermoć?"

Naša dica su pravi superheroji. Svako dite zna odlično čitati nimški i hrvatski, jačiti, glumiti i tancati, muzicirati u grupi i solistično, a to sve s tako velikim veseljem, da moru publiku začarati. I naši roditelji su superheroji. Pokidob da u selu nimamo veliku zgradu za svečevanje,su nam roditelji nastavili šator i se brigali za sve, da se naša "Fešta superherojev" ugoda. Još i vrime je ljetos bilo ugodno.