27.05.2024

Milodar prvopričesnikov

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

Prvopričesniki Osnovne škole Bandol su u toku priprave na prvo pričešćanje brali pineze za Sterntalerhof, jedini dičji hospic u Austriji. Mag Harald Janković je primio dicu i roditelje zadnji petak i pokazao svim inštituciju i razložio principije djelovanja i da se društvo financira milodari. Roditelji su bili diboko impresionirani, dokle su dica su imala veselje s živinami na dvoru. Konačno su dica predala pinezni prilog, iako je bilo samo šest prvopričesnikov, su nabrali 732 eurov.