27.05.2024

Ekskurzija u Nacionalni park Dunajski gaji

Odgovoran za sadržaj: DI Kostyan Emanuel

2. maja vozili su se školarice i školari naše škole na ekskurziju u Nacionalni park Dunajski gaji.  Cilj putovanja, na kom su dio zeli 1.a i 1.b ter 2. i 3. razred,  je bio centar nacionalnoga parka u Šarom Gradu.

Jutro su se školarice i školari upoznali pod stručnim peljanjem čuvarov parka/rendžerov s posebnom faunom i florom gaja.  Vrhunac pri tom je bila vožnja brodom kroz gaj, pri koj su pojedina dica sama veslala i davala takt veslačem.

Otpodne su razgledali Vodeni kaštel Šari Grad i centar nacionalnoga parka. Na terenu oko kaštela, ki je pretvoren u park doživljaja, mogli su školarice i školari proširiti i učvrstiti svoje pridobljeno znanje. Vrhunac otpodneva je bio za sve nesumljivo akvarij, u kom su vidili živine, ke živu u nacionalnom parku u vodi i uz vodu, med drugim i jesetru (Stör), ka je prije živila u ovom dijelu Dunaja.