21.05.2024

Metulji u OŠ Vulkaprodrštof

Odgovoran za sadržaj: VS Wulkaprodersdorf

Dica 3.b – razreda su imala mogućnost, da opažu razvijanje pet gusinkov k metuljem. Pažljivo su školari i školarice gledali, kako gusinke rastu, se zapresu i kako konačno metulji provuću.

Na dan rastanka se je organizirala skupna južina s dobrim kolačem. Kad su metulje pušćali u slobodu, se je jačila jačka „Putujem“ od poznate grupe „Bruji“.