29.11.2023

Zbogom jesen, zdravo zima!

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

S malom feštom su dica zbogomdala jeseni i pozdravila zimu. Otvorio je večer naša limena glazba-dičji školski orkestar. Potom su dica publiku peljala kroz šaru jesen, početo od septembra skroz do decembra, ki stoji pred vrati, i to s dvojezičnimi jačkami, pjesmicami i narodnimi plesi. 

Vrhunac je bio igrokaz "Princeska na tikvi" po knjigi H. Janischa s muzikom i tancanjem. Ova princeska je čisto drugačija nego princeska na grahu. Princeske ada divičice znaju čuda već nego samo biti lipe. To su dica i prikazala u skupnom plesu na Disnejevu pjesmu:"Kao princeska". Svako dite je igralo ulogu u ovom malom mjuziklu. 

Ne samo publika, u prvom redu su dica uživala ov večer u jačenju, tancanju i glumljenju. I točno u noći, kao da bi bila čula, se je javila zima s prvim snigom, ki je ujutro razveselio dicu. S malom feštom su dica zbogomdala jeseni i pozdravila zimu. Otvorio je večer naša limena glazba-dičji školski orkestar. 

Potom su dica publiku peljala kroz šaru jesen, početo od septembra skroz do decembra, ki stoji pred vrati, i to s dvojezičnimi jačkami, pjesmicami i narodnimi plesi. Vrhunac je bio igrokaz "Princeska na tikvi" po knjigi H. Janischa s muzikom i tancanjem. 

Ova princeska je čisto drugačija nego princeska na grahu. Princeske ada divičice znaju čuda već nego samo biti lipe. To su dica i prikazala u skupnom plesu na Disnejevu pjesmu:"Kao princeska". Svako dite je igralo ulogu u ovom malom mjuziklu. Ne samo publika, u prvom redu su dica uživala ov večer u jačenju, tancanju i glumljenju. 

I točno u noći, kao da bi bila čula, se je javila zima s prvim snigom, ki je ujutro razveselio dicu.  chnee!