17.11.2023

VELIKI I MALI MIR

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

Boj počne u malom ali i mir počne u malom. Da je ova tema jako aktualna nam kaže svaki dan aktualna situacija na svitu. Mir držati se more naučiti. To su pokusila dica O.Š.Bandol u dva projektni dani, ke je organizirao Austrijanski institut za mir u Solunku.

Skupa s referenticom Monikom Prenner su se dica dala na pustolov, kako da bi mogla poboljšati situaciju u razredu u pogledu na rješenje konfliktov. U različni vježba i igra su pokusila dica naučiti toleranciju, respekt i razumivanje za drugoga. 

Prepoznati samoga sebe i svladati sebe su ključ da iz pojedinih osobov nastane team, grupa. Kad je ova grupa sposobna suradjivati, se more zvati MI.

Hvalimo organizatorici i moderatorici za ove dva važne i zanimljive dane za našu dicu.