14.11.2023

Jonathan Mittermair je čitao na OŠ Kalištrof

Odgovoran za sadržaj: Dir Mag.a Elvira Heisinger

Desetoga novembra je gornjoaustrijanski autor Jonathan Mittermair već po drugi put održao čitanje na OŠ Kalištrof za školarice i školare iz Kalištrofa i Bajngroba. Pozvani su bili i predškolarice i predškolari.

Pri čitanju iz svoje knjige „Carla Cacao - mehr als Schokolade“ su diča smila biti i aktivna. Autor je je pozvao na različne vježbe, a na kraju su smila nacrtati svoju najveću sanju.

Posjet autora se je dici jako vidio. Imali su čuda veselja, tako da si je i čuda dice kupilo knjigu.