01.10.2023

Blagoslovljen novi pilj u Novoj Gori

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

U Novoj Gori su nedilju 1. oktobra dopodne pred osnovnom školom blagoslovili novi pilj s likom Majke Božje. Ideju za ov pilj je imao direktor Karl Knor. U dogovoru s roditelji, učitelji, farnikom Davidom Grandićem i ostalimi Novogorci su dali napraviti ov pilj, ki kaže Majku Božju obrambenim plašćom. 

Kip Majke Božje da neka odavle blagoslavljajući i čuvajući prati pred svim dicu škole i čuvarnice ali i ostale stanovnike.

Pred blagoslavljanjem novoga pilja su u mjesnoj crikvi održali žetvenu zahvalnicu. Osnovnoškolska dica su doprimili žetvene dare pred oltar i su jedan dio svete maše oblikovali s jačkami i teksti. Po svetoj maši su prošli k novomu pilju, ki stoji na druge strane crikve pred školom. Mjesnin farnik mag. David Grandić je blagoslovio pilj Majke Božje, a školska dica su jačila Marijanske jačke. 
Prilikom blagoslavljanja su dica osnovne škole predstavila za ovu priliku novo komponiranu hrvatsku jačku, ka se zove „Novogorska mati“. Komponirao je jačku Novogorac Michael Roselieb, a tekst je napisao Karl Knor.

Završio je ov svetačni čin s agapom pred školom. Farski tanač je pozvao na agapu, ali i roditelsjko društvo je prodavalo jakukov sok u floša, koga su napravili od jabukov, koje su dica sama pobrala. Ov dan nije bio samo vrimenski lip, nego i svetačan. Čuda ljudi su došli skupa da se zahvalu i da se klanjaju i veselu novomu pilju u centru sela. Kako je rekla jedna nazočna žena: "Nova Gora ima sada novi svetak"