28.09.2023

Svitski dan mira

Odgovoran za sadržaj: Maria Erös

Na Svitski dan mira smo u vjeronauku na temi „Zajedno živiti“ poslali poruke svitu pjevajući jačke o miru, a s našimi željami i snovi o mira smo napravili zivanredan divan plakat.