26.09.2023

Dobrodošli na sajam jezikov!

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

Dobrodošli na sajam jezikov! Europski Dan jezikov na O.Š. Bandol

Herzlich willkommen zum Markt der Sprachen!

Bienvenido al mercado de lenguas!

Bi xêr hatî!

Welcome to our language market!

 

Većjezičnost je veliko blago i to smo htili pokazati na ljetošnjem Danu jezikov na našoj školi.

Na sajmu jezikov su se prezentirali: Španjolski, Kurdski, Engleski i Hrvatski.

Španjolski i Kurdski govoru neke školarice naše škole i njevi roditelji, Engleski je važan svitski jezik, a Hrvatski je jezik jezik našega srca.

Dica su smila upoznati jezike na različne načine i je sprobirati, to znači pri svakom štandu na sajmu su mogli nešto naučiti: predstaviti se na kurdskom jeziku i kušati kurdske specijalitete, brojiti do deset i jačiti po španjolski, prositi ručenje po engleski i imenovati sadje i zelenje po hrvatski i je prepoznati sa svimi ćutili.

Na tabla su mogla dica dobiti informacije od pojedinih zemalj u ki se govoru ovi jeziki.

Peljačica čuvarnice Andrea Brunner je s našimi budućimi školaricami došla i poiskala sajam jezikov u okviru tranzicije.