22.09.2023

Jabukova žetva

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Dica volu prirodu – i potribna je njim.

Zbog toga osnovna škola Nova Gora ovu činjenicu uzimje u obzir u predmetnoj nastavi. Istraživanje mozga ima sljedeće znanje;

„Prisutnost prirode i igra u njoj su relevantni za zadovoljenje emocionalnih, ali i kognitivnih potribočov za ljude, ki se stoprv razvijaju. Ako im je uskraćena sloboda da imaju iskuse stvari koje odrasli ne kontroliraju u svitu koji je nastao sam od sebe - a ne umjetno proizvedenom - dici je vrlo teško razviti centralne vještine. Bez blizine s biljkami i životinjami, njihova sposobnost emocionalnoga povezivanja nastane sve manje, empatija, fantazija, kreativnost i životna radost se smanjuju.”

Priroda je tako raznolika i najbolja inspiracija jer djici nudi širok izbor mogućnosti za igru ​​i učenje koje zadovoljavaju dićinju potribnost za otkrivanje. Ovde se najdu mnoge poticaje koji razvijaju kreativnost. 

U sklopu edukativne ekskurzije posjetili su dica obitelj Silvije i Karla Kührera koji vodu seosku trgovinu "Neuberger Dorfladen". Dica su sada mogla sama brati jabuke u vrtu. Obradjivana su različna osjetila dice jer su tijekom aktivnosti mogli promatrati, otkrivati, osjećati, mirisati, kušati i naravno pomicati stvari. Što već čutila se prilikom učenja aktiviraju, to više zapametu dica. Drugi cilj je bioi razviti svist o održivosti i regionalnosti. Od ovih jabukov koje su dica sama nabrala, kao i onih koje su dali roditelji, sada se preša sok od jabukov na bio seljačkom dvoru Biance i Marcela Pompera. Napunjen u floše i ukrašen etiketami koje su napravila dica, ov sok će biti predstavljen stanovnikom Nove Gore pri žetvenoj zahvalnosti 1.oktobra/listopada 2023.

Na kraju posebno hvala obitelji Kührer koja je po branjom jabukov dici darovala južinu sa jilom i jabukovom sokom.