22.09.2023

Europski tajedan mobiliteta

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

U Bandolu opet cvatu ceste I ovo ljeto su dica O. Š. Bandol pomoljala cestu blizu škole u toku „Europskoga tajedna mobiliteta“. Tako kanu opomenuti sve diozimatelje prometa da obzir zamu jedni na druge, jer ... 

"Cesta je za svakoga ovde, ne samo za motorna vozila, nego i za dicu!"