19.09.2023

Dar "keyboard-a" za oš Nova Gora

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Osnovna škola Nova Gora sa zadovoljstvom je primila velikodušnu donaciju. Vladski savjetnik Robert Novaković, ki radi kao kantor u fari Nova Gora, darovao je keyboard osnovnoj školi, jer si je kupio novi inštrumenat. Budući da Stefan Kelemen predaje i klavijaturu u osnovnoj školi Nova Gora, lipom poklonu se posebno veselu.