18.09.2023

Početak novoga školskoga ljeta

Odgovoran za sadržaj: 107181 VS Pama / OŠ Bijelo Selo

Osnovna škola Bijelo Selo je svečevala skupa s farnikom Mag. Lic. Roman Friedrich početak novoga školskoga ljeta. Školari/ Školarice i učitelji/učiteljice su skupa organizirala i svečevala mašu. Čitali su odgovarajuće tekste i jačili uz pratnju gitarov lipe jačke.

„Jako divni i ugodan početak školskoga ljeta!“, tako direktor Bunyai.