18.09.2023

Početak novoga školskoga ljeta

Odgovoran za sadržaj: 107201 VS Parndorf / OŠ Pandrof

6.septembra su se školarice i školari kot i cijelo učiteljstvo OŠ Pandrof skupaspravili, da svečuju početak novoga školskoga ljeta u farskoj crikvi. Došlo je čuda roditeljev i staristarjih, da sprohodu dicu na ovom putu. Neke učiteljice su pratile muzički ovu svetu mašu s gitarom ili tamburicom. Dica su s oduševljenjem jačila i čitala prošnje. Seoski farnik mag.Franjo Borenić je blagoslovio sve nazočne i je zeljio svim uspješno novo školsko ljeto. Zahvalni smo, da smo ovu svetu mašu skupno mogli proslaviti i se veselimo na sve ča nas u ovom školskom ljetu čeka.