14.09.2023

Nastava tamburice

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Po Panjgrtčanoj tamburaškol grupo je Novogorska tamburica jedna od najstarijih u Gradišću. Tadašnji farnik Ignac Horvath osnovao je ovu grupu 1934. ljeta da bi oživio društveni život u Novoj Gori. S timi temeljima je tambura došla u Gradišće do Gradišćanskih Hrvatov i u zadnjih 100 ljet postala njihov tradicionalni instrument.
Sa školskom ljetom 2023./24. u OŠ Nova Gora ponovno kreće neobvezujuća vježba hrvatskoga jezika koja će dici omogućiti učenje tambure. Odaziv je bio iznenadjujuće velik za sve, sa 17 dice koja su se odmah prijavila za nastavu. Ovu jedinicu vodi učiteljica Rozvita Staudinger (desno na fotografiji), predana pedagoginja i aktivna i svisna Hrvatica koja je i sama već čuda ljeta aktivno uključena u “Stinjačko kolo”.