11.09.2023

Moj poseban MINIMULTI za domaće zadaće

Odgovoran za sadržaj: Veronika Racz

Dica osnovne škole Bandol se veselu na daru HNVŠ i marljivo koristu poseban MINIMULTI za domaće zadaće. U njem si moru notirati ne samo zadaće, nego i sve drugo što je važno za vas tajedan. Lipa hvala HNVŠ na dobroj ideji!