29.06.2023

„Fešta slov“ u Bijelom Selu

Odgovoran za sadržaj: OŠ Bijelo Selo

U predzadnjim tajednu ovoga školskoga ljeta 2023. se je svečevala u prvom razredu osnovne škole Bijeloga Sela „feštu slov“, takozvani „Buchstabenfest“. Školari morali su riješiti zadaće na pojedini štacija. Na primjer: korunu napraviti, slove poljivati, slove štempljati, slove peć i onda pojisti. Najbolje njim se je račila ABC-salata.

Na koncu fešte imala su sva dica bila gizdava biti kraljica ili kralj slov!