13.06.2023

Školska fešta

Odgovoran za sadržaj: Karl Knor

Svaka dvoja ljeta poziva školska udruga oš Nova Gora na školsku feštu. U nedilju, 4. Junija je počela ljetošna fešta sa svetom mašom ku su oblikovali školari zajedno s učitelji. 

Fešta se he nastavila na drugu stran ceste prd školom. Ovde su dica 2. Razreda pokazali kako dobro si znaju frulati. Instrumente su dostali u okviru akcije od Zemlje Gradišće. 

Slijelike su tri hrvatske jačke: Ne diraj moju ljubav, Kad se moja Marica i Tužna je noć. Zadnju jačku su po prvi put dica tancala, po drugi put su uključili goste. 

U drugomdijelu su dice one tance pokazala, ke su tancali u okviru školskoga naticanja un tancaju: polai valcer i Ča-ča-ča. Dodatno još i jedan Zumba-šou tamac. Gosti su bili oduševljeni i su burnim aplauzom navijali za dicu. 

Na kraju priredbe su se predstavili novi početniki u školi. Sadašnji školari su stali pri tom špalir. Ovi početniki su dostali kao poklon jednu dvojezičnu knjigu. 

Po ovom „službenom“ dijel je slijedilo okripljenje i zabav s „Musigeina Ploatpartie“. Gosti su uživali feštu zahvaljujući i predsjeniku roditeljskoga društva Haraldu krennu i njegovomu timu, ki su se skrbili za dobro jilo i pilo.