11.06.2023

Osnovna škola Bajngrob je PILGRIM-škola

Odgovoran za sadržaj: Dir Mag.a Elvira Heisinger

PILGRIM stoji u službi stvaranja pod geslom „svisno živiti – budućnost davati“ i je pedagogika za sve predmete.

Djelovanje Osnovne škole Bajngroba gradi kot škola parka prirode Lanžerskoga brigovlja na ekološkom, ekonomskom i socijalnom području. Svisno se u toku školskoga ljeta ostvari ali i špiritualnost. Pod geslom „U ruki Božjoj kroz pokrajinu parka prirode“ se je OŠ Bajngrob uspješno naticala za PILGRIM-školu. Ona ispunjuje dva od Laudato-Si-cilji i dva od SDGS-cilji trajnoga razvitka.

Učiteljica Marija Zvonarits-Karall, ka je odgovorna za ov projekt,  direktorica Elvira Heisinger i dica OŠ Bajngrob su 6. junija pri svetačnoj fešti na Crikvenoj visokoj školi (KPH) u Beču primili PILGRIM-certifikaciju. Kot simboličan znak za dugotrajnost su dobili i trs, na kom će rasti grojze „Isabella“.

OŠ Bajngrob je od sada dio naobrazbene mriže PILGRIM i će i u budućnosti svisno živiti dugotrajnost pod svojim geslom.