24.05.2023

Uspješno Gradišćansko naticanje jačenja 2023

Odgovoran za sadržaj: Team der VS Siegendorf

Po probi kotarskoga naticanja jačenja je zbor osnovne škole Cindrof sudjelovao pri naticanju „Gradišćansko naticanje jačenja 2023“ u kaštelju Esterházy. Dica su mogla uvjeriti ne samo žiriju ali i slušatelj:ice. Dica zbora su uživali cjelodnevni izlet.

jačke:

„Komm lieber Mai und mache“ (W.A. Mozart)
„I sinoć sam mila majko“ (narodna iz Slawonije)
„Grad se beli preko Balatina“ (narodna iz Hrvatske)

Mag.a. Tinhof Karin od Pedagoške Visoke Škole i Dr. Sepp Gamsz od Gradišćanska zavoda za narodne jačke su odlikovali zbor: predikat „odlični uspjeh“ i nagrada „najbolja narodna jačka“ u višini od 300 eurov. Peljač zbora Marko Feržin je jako gizdav i kani još jednoč čestitati dici.

https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3208447/